Klövern Utdelning 2018

Utdelning per aktie

2015: 0,35 kr

2016: 0,4 kr

2017: 0,44 kr

Q1 2018: 0,44 kr

Direktavkastning

2015: 3,75%

2016: 4,03%

2017: 4,28%

Q1 2018: 4,04%

För mer information om Klöverns utdelningar, besök denna webbplats.

Information om Klöver och direktavkastning och utdelning från bolaget

Klövern är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag. Bolaget förvaltar och utvecklar såväl komersiella fastigheter som bostäder. Klöverns fastigheter hade vid 2017 års utgång ett värde av 43 miljarder kronor. Klöverns innehav av kommersiella fastigheter och bostäder uppgår till över 400 fastigheter. Fastigheterna som Klövern utvecklar och förvaltar finns över hela Sverige. Bolaget har även fastighetsinnehav i bland annat Danmark. Klöverns huvudkontor ligger i Nyköping.

Precis som de flesta andra svenska stora fastighetsbolag har Klövern länge haft en stabil utdelning till sina aktieägare. Enligt statistik från Borsdata.se har Klövern sedan 2009 varje räkenskapsår delat ut mellan 23 öre till 44 öre per aktie till sina aktieägare. Kollar man på de senaste åren delade Klövern ut 40 öre per aktie år 2016 och 44 öre per aktie 2017. Enligt bolagsstämmans beslut kommer utdelningen 2018 fortsatt vara 44 öre per aktie. OBS! De senaste åren har Klövern valt att dela ut pengar till sina aktieägare en gång per kvartal. Detta innebär att 2016 års utdelning blev 10 öre x 4 och 2017 års utdelning blev 11 öre x 4. Även 2018 års utdelning kommer delas upp i fyra delar och ser alltså ut att bli 11 öre per aktie och kvartal.

Direktavkastningen har de senaste åren enligt statistik från Borsdata.se legat stabil på ca 4% årligen sedan 2014. År 2014 var direktavkastningen 3,98%, år 2015 var direktavkastningen 3,93%, år 2016 var direktavkastningen 4,02%, år 2017 var direktavkastningen 4,27%. År 2018 ser direktavkastningen ut att landa på ca 3,6%.